Leraar Frans 1e graads in Ubbergen

Informatie over de vacature
We zoeken met ingang van het nieuwe schooljaar 2022-2023 een enthousiaste, betrokken en innovatieve leraar, die onze visie op leren onderschrijft en vanuit positieve verwachtingen van leerlingen handelt. Het betreft reguliere uren die bij goed functioneren
en op basis van beschikbare formatie voor het schooljaar 2023-2024 omgezet kunnen worden naar een vast dienstverband. Inschaling vindt plaats in overleg.
 
We verwachten van onze leraren/medewerkers dat zij de volgende rollen goed kunnen vervullen of zich daarin willen ontwikkelen:
– coach: leerlingen individueel kunnen coachen in hun leerproces
– algemeen begeleider: leerlingen kunnen begeleiden en ondersteunen ook buiten het eigen vakgebied, bijvoorbeeld op het leerplein
– vakexpert: expertise hebben op je vakgebied en je daarin voortdurend ontwikkelen
– teamlid: goed kunnen functioneren in teamverband en een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan een team alsook aan de ontwikkeling van de hele school
 
Verder verwachten we van al onze medewerkers:
– vertrouwen en interesse in onze leerlingen en in elkaar
– een onderzoekende en lerende houding
– vertrouwen in de mogelijkheden van leerlingen en van collega’s
– verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor je eigen taken
– bereidheid tot scholing op kernthema’s in onze school
– flexibiliteit
 
We bieden:
– fijne leerlingen en prettige collega’s en een prachtige natuurlijke werkomgeving
– professionele ruimte
– veel mogelijkheden om bij te dragen aan de ontwikkeling van leerlingen, het onderwijs en de school als geheel
– een innovatief leer- en werkklimaat
– oog en oor voor jouw kwaliteiten en ideeën
 
 
Vacature leraar Frans
We zoeken een collega (collega's) die:
 
– goed op de hoogte is van de meest recente ontwikkelingen in dit vakgebied
– graag een bijdrage wil leveren aan de uitvoering en verdere ontwikkeling van Eigenwijs Leren in de verschillende leerjaren
– de verbinding met de maatschappelijke context weet te maken en leerlingen vanuit die context weet te bereiken en te boeien
 
 

Solliciteer