docent Frans in Zeist

We zijn per direct op zoek naar een invaldocent Frans voor het geven van vaklessen in de hogere klassen aan de Stichte Vrije School Zeist. Het gaat om examenklassen mavo, havo, vwo, én om lessen aan de 9de, 10de en 11de klassen.
Het gaat om de volgende klassen:

 • een mavo-examenklas (10-havoleerlingen)
 • een examenklas havo (12havo)
 • een examenklas vwo (12vwo)
 • twee 9de klassen (tempogroepen)
 • 10vwo
 • 11havo en
 • 11vwo.

Klas 10 is het 4e leerjaar, klas 11 het 5e jaar en klas 12 het zesde jaar (havo én vwo).

Je wordt als invaldocent begeleid, o.a. ook in het lesgeven op een vrijeschool. Er is een vaste begeleider voor invallers en er is uiteraard een plan voor de te geven lessen.

Vaste inval
Daarnaast zijn we ook op zoek naar iemand die op vaste invalbasis aan onze school verbonden zou kunnen zijn. We gaan bij een sollicitatie graag in gesprek over de mogelijkheden.

Meer informatie over de inrichting van ons onderwijs is te vinden op: https://www.svszeist.nl/Onderwijs/Inrichtingonderwijs.aspx
 

De kandidaat:

 • heeft affiniteit met / kennis van het vrijeschoolonderwijs en het achterliggende mensbeeld (of is bereid om zich hierin te scholen).
 • is in staat om verschillende visies en gezichtspunten met betrekking tot zijn vak uit te dragen en in een breed perspectief te plaatsen.
 • is in staat de eigen lessen te ontwikkelen met als basis het leerplan van het voortgezet vrijeschoolonderwijs.
 • ondersteunt leerlingen niet alleen lesinhoudelijk maar ook in de persoonlijke ontwikkeling.
 • heeft een bewuste levenshouding en is betrokken en belangstellend ten opzichte van leerlingen, collega’s en de samenleving.
 • neemt verantwoordelijkheid en ontplooit initiatieven.

Volgens cao voortgezet onderwijs

Solliciteer