Docent Frans in Bilthoven

Het Nieuwe Lyceum, gevestigd in het hart van Nederland, is een school voor havo, vwo en gymnasium. In ons moderne, vernieuwde gebouw geven wij les aan 1150 leerlingen. 
 
Op het Nieuwe Lyceum staat continue ontwikkeling van leerlingen en medewerkers centraal. 
Dit vraagt om een voortdurende zoektocht naar manieren om ons onderwijs zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de eisen die de maatschappij aan onze leerlingen stelt. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid dat het onderwijs aan onze leerlingen verder gaat
dan het behalen van een havo- of vwo-diploma en besteden daarom veel aandacht aan de individuele ontwikkeling, met name aan het vergroten van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Dit doen wij door het aanbieden van maatwerk en keuzes binnen de vaklessen,
de talentprogramma’s en de extra-curriculaire activiteiten.   
Afhankelijk van deskundigheid, ervaring en verworven competenties kan het een LB, LC of LD functie betreffen.
 
Informatie over onze school kunt u vinden op: www.hetnieuwelyceum.nl
 
Voor nadere informatie over de vacature kunt u telefonisch contact opnemen met
De heer Wind, rector/bestuurder, telnr. 06-22217654 of mevrouw Mauritz, conrector, 06-81478441.
Wij ontvangen uw brief en cv graag uiterlijk maandag 6 april per email:
sollicitaties@hetnieuwelyceum.nl
.
 
 

Solliciteer