Docent Frans in Amsterdam

Wij zijn op zoek naar een docent Frans. Naast de lessen Frans bestaat de vacature ook uit een taak als studieloopbaanbegeleider.

Kennis en vaardigheden
–          Algemene theoretische en praktische gerichte kennis van het vakgebied, pedagogische en
           didactische onderwijsmethoden en – technieken en vaardig in het toepassen daarvan
–          Inzicht in missie, visie, taak, organisatie en werkwijze van de opleiding en de instelling
–          Inzicht in het onderwijs van de opleiding en in dat van het voorafgaand en vervolgonderwijs
–          Inzicht in actuele ontwikkelingen binnen het eigen vak- en werkgebied en voorafgaand en
           vervolgonderwijs en/of het beroepenveld
–          Inzicht in onderwijskundige samenhangen in relatie tot het eigen werkgebied, voorafgaand en
           vervolgonderwijs en/of het beroepenveld
–          Vaardig in het overdragen van kennis en vaardigheden
–          Vaardig in het begeleiden van VMBO-leerlingen en onderwijs-steunend personeel
–          Vaardig in de omgang met een diversiteit aan leerlingen en het inleven in de context van de
           leerling
–          Communicatieve en sociale vaardigheden
–          Motiverende vaardigheden
 
Competenties
–          Leerling- en klantgericht
–          Samenwerken
–          Plannen en organiseren
–          Expertise
–          Ontwikkelen van leerlingen
–          Zelfinzicht
–          Probleemanalyse
–          Organisatie commitment
–          Prestatie motivatie
–          Overtuigingskracht

Opleiding
–          Relevante HBO opleiding en bevoegdheid

Werk- en denkniveau
–          HBO
 

Zie de site www.zaam.nl

Solliciteer