docent Frans eerstegraads in Den Haag

Voor de sectie Frans zoeken wij een creatieve, vernieuwende, vakinhoudelijk goede en enthousiaste collega. Het spreekt voor zich dat de nieuwe collega uitstekende pedagogisch-didactische vaardigheden heeft. De sectie bestaat uit vijf personen die zeer
goed met elkaar samenwerken en zichzelf voortdurend ontwikkelen. Dat verwachten zij ook van de nieuwe collega. 
De sectie werkt in de bovenbouw met eigen materiaal en in de onderbouw met de digitale methode 'Libre service'.

Tot en met klas 4 volgen alle leerlingen Duits of Frans als een extra vak. Dat maakt dat veel leerlingen eindexamen doen in deze talen en het DELF-examen.

Alle docenten van het Haganum zijn voldoende digitaal vaardig om ook online les te kunnen geven aan leerlingen die thuis zijn. Daarnaast verwachten wij van alle collega's dat zij een bijdrage willen leveren aan alles wat buiten de lessen om gebeurt en wat de
school maakt tot een prettige plek om te leren en te werken.

De uren die vrijkomen vallen op dit moment op maandagen en woensdagen, maar in overleg is een aaanpassing mogelijk.
 

Solliciteer