docent Frans 2e gr. in Zwijndrecht

docent Frans 2e gr.
School: Walburg College Zwijndrecht
Contactpersoon: Dhr. J. Stoppelenburg, afdelingsleider, Mevr. van der Kuijl en Mevr. L. Tito, directiesecretaresse
Telefoonnummer: 078-6205656, 078-6205651
Sector: VO (Voortgezet Onderwijs)
Bijlage: https://www.roozz.nl/vacatures/docent-frans-2e-gr-walburg-college-zwijndrecht
fte: 0,80 – 1,00
Uren: 28
Roosterdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
Onderwijsvorm: vwo, havo, mavo
Afdeling: onderbouw
Dienstverband: vervanging
Bevoegdheid: 2e graad
Aanvangsdatum: zo spoedig mogelijk

Het Walburg College behoort samen met zeven andere scholen tot de Onderwijsgroep Zuid-Hollandse
Waarden (OZHW). Voor meer informatie kunt u terecht op onze website, www.walburgcollege.nl.
Het Walburg College te Zwijndrecht is een ambitieuze en vooruitstrevende school voor nieuwsgierige
mensen die houden van uitdagingen, een school waar iedereen elkaar kent en zich gekend weet.
Naast de reguliere stromingen havo en vwo bieden wij TweeTalig Onderwijs en Technasium aan.
Voor hoogbegaafde leerlingen het Hoogbegaafdentraject. Franse taal wordt niet aangeboden op de
mavo afdeling. Het Walburg College werkt met een flexrooster. Dit flexrooster heeft kernlessen van 80
minuten en flexlessen van 40 minuten.
Het motto van het Walburg College luidt: “het draait om jou”.
Vanaf leerjaar 1 wordt gewerkt met een iPad als ondersteuning van het onderwijs.
Profielschets tweedegraads docent Frans – vervanging tijdens ziekte
Het Walburg College is met spoed op zoek naar een talent dat:
➢ energiek en ambitieus is;
➢ vooruitstrevend is en vernieuwende ideeën heeft;
➢ out of the box kan denken;
➢ flexibel is;
➢ afspraken nakomt, een teamplayer is;
➢ het enthousiasme voor het vak Frans kan uitstralen naar de leerlingen;
➢ ervaring heeft met vakoverstijgende projecten;
➢ ervaring heeft met gedifferentieerd onderwijs;
➢ ervaring heeft met het opleiden van leerlingen voor het DELF examen onderbouw
➢ digitaal vaardig is met smartbord(software) en iPad.

Wij bieden:
➢ een tijdelijke vervangingsaanstelling van 0,8 – 1,0 fte;
➢ een prettige werkomgeving;
➢ goede arbeidsvoorwaarden.
Herkent u zich in bovenstaande profielschets? Wij nodigen u van harte uit voor 10 december te
solliciteren via de website van ROOZZ. Uitsluitend brieven die via ROOZZ binnenkomen worden in
behandeling genomen.
U kunt uw sollicitatiebrief richten aan de mevrouw A.K. van Doorn lic. MEd, directeur van het Walburg
College. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer Stoppelenburg, afdelingsleider of mevrouw
Van der Kuijl, directiesecretaresse. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in week 50. 

Solliciteer