Docent Frans 1e of 2e graads Lyceum in Gouda

Voor de lyceumlocatie zoeken wij per cursus 2022-2023 een docent Frans, eerste- of tweedegraads bevoegdheid, voor 0,6 fte. Het gaat om reguliere uren.
Bij 0,8 fte of meer: er kan ook op een deel van de aanstelling gesolliciteerd worden.

De sectie bestaat uit enthousiaste docenten, die in een goede onderlinge samenwerking de lessen Frans op onze school verzorgen. De sectie kent een warm werkklimaat met veel mogelijkheden voor scholing. Je zult samenwerken met ervaren collega’s die met veel
plezier voor de klas staan. De vacature is daarom zowel interessant voor ervaren als voor startende docenten.

 

Solliciteer