Docent Frans 1e of 2e graad in Zeist

Het Jordan-Montessori Lyceum Utrecht te Zeist biedt montessorionderwijs op havo- en vwo-niveau. We stimuleren de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen zoals die zijn verwoord in de vier kernwaarden van het Jordan: zelfstandigheid, creativiteit, maatschappelijke
verantwoordelijkheid en gelijkwaardige wijze van omgang.
Het Jordan is een kleinschalige, sfeervolle school met ca. 950 leerlingen en met een enthousiast team van ca. 90 docenten en andere medewerkers. De school kent een goede zorgstructuur en een sterk pedagogisch klimaat.

Wij zoeken een collega die:

  • bevoegd is voor de genoemde vakken of bezig is deze bevoegdheid te behalen;
  • affiniteit en/of ervaring heeft met Montessorionderwijs;
  • mee wil denken over de ontwikkeling van het onderwijs op het Jordan;
  • met enthousiasme elke leerling op zijn eigen tempo en niveau kan  begeleiden;
  • graag in teamverband samenwerkt en met andere docenten meedenkt over de lessen (ook voor klassen waar geen les aan  wordt gegeven);
  • een professionele, lerende houding heeft en niet bang is om feedback te geven én te ontvangen;
  • bereid is een rol in het mentoraat te vervullen en het leuk vindt om leerlingen bij projectweken, kampen en andere buitenschoolse activiteiten te begeleiden.

Het Jordan wil niet alleen een prettige school voor leerlingen zijn, maar ook een goede werkgever. Het een kan natuurlijk niet zonder het ander. Voor echt goed onderwijs heb je echt goede mensen nodig. Het Jordan biedt werknemers: goede begeleiding, goede
mogelijkheden om je verder te ontwikkelen en bovenal een prettige en professionele omgeving. Startende docenten worden in het eerste jaar van allerlei taken vrijgesteld.
 
 

Solliciteer