Docent Frans (± 0.4 FTE) in Den Haag

Dalton Den Haag is een middelgrote school voor havo-vwo-gymnasium in Den Haag met ongeveer 990 leerlingen en 75 docenten. Daltononderwijs is bij uitstek eigentijds onderwijs dat leerlingen voorbereidt op actieve deelname aan de maatschappij. We staan voor
onderwijs dat leerlingen leert verantwoordelijkheid te nemen, kritische vragen en hulpvragen te stellen, een plan te maken, te reflecteren, te leren van fouten en goed samen te werken. Dit onderwijs wordt verzorgd door docenten die leerlingen leren hoe dat
moet en die zelf ook bekwaam zijn in die vaardigheden. Naast een daltonschool zijn wij een cultuurprofielschool en een school voor tweetalig vwo-onderwijs. Per 1 november 2019 zijn wij op zoek naar een docent Frans (± 0.4 FTE).

De sectie Frans bestaat uit vijf docenten. Wekelijks is er een sectie-uur ingeroosterd om te kunnen overleggen of samen te werken. De sectie Frans werkt met jaarlaagcoördinatoren waardoor er een jaarprogramma ligt en proefwerken gecoördineerd worden. In de
onderbouw wordt er gewerkt met de methode Grandes Lignes aangevuld met zelfontwikkeld lesmateriaal. Dit schooljaar is de sectie gestart met het invoeren van het DELF-juniorprogramma voor de tweede klas.

De sectie Frans zoekt naar een ervaren collega. De collega is initiatiefrijk, teamgericht en is in staat het voortouw te nemen. Een tweedegraads (of eerstegraads) bevoegdheid is een vereiste. Het spreekt voor zich dat de collega zich kan vinden in de uitgangspunten
van daltononderwijs.

Meer weten over Dalton Den Haag? Kijk dan op onze website!

Een tweedegraads (of eerstegraads) bevoegdheid is een vereiste. Het spreekt voor zich dat de collega zich kan vinden in de uitgangspunten van daltononderwijs.

Taakbeschrijving
Het verzorgen van lessen Frans, voornamelijk in de onderbouw
Het participeren in sectieoverleg
Het helpen coördineren van een jaarlaag eerste of tweede klas (jaarprogramma en werkoverzichten opstellen, proefwerken maken, normering opstellen)
Het corrigeren van toetsen
Het begeleiden van leerlingen tijdens daltonuren

De CAO VO is van toepassing. Het betreft een LC-functie.

 

Solliciteer